Recollida selectiva

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. 

L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l’administració s’encarrega de gestionar.

El nostre model de recollida

Sistema recollida selectiva amb contenidors tancats, que s’obren amb targetes personalitzades o amb el mòbil.

Tipus de recollida

  • REBUIG
  • PAPER I CARTRÓ
  • ENVASOS LLEUGERS
  • VIDRE
  • MATÈRIA ORGÀNICA
  • OLI DE CUINA
  • TÈXTIL (ROBA I ALTRES)

Altres serveis