DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció

de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les

deixalles selectives i especials que generem.

Cada casa rep un calendari on s’indiquen els dies durant l’any d’aquest servei.

On?

Parc infantil, carrer de l’Om amb Camí de la Roda

Quan?

L’horari és de les 10h del primer dia fins les 18h del segon dia, o de 10 h a 18 h si només ve un dia.