PRODAISA informa sobre els sulfats a l’aigua potable

L’Ajuntament d’Argelaguer informa que l’empresa PRODAISA, com a empresa gestora de l’aigua potable del municipi, és la responsable de realitzar el control de l’aigua subministrada i vetllar per la seva qualitat.

Com a resultat de les analítiques periòdiques que realitza, PRODAISA informa que s’han detectat uns nivells de sulfats superiors al valor de referència (250 mg/L), establert en la normativa vigent (RD 3/2003), per a l’aigua de la xarxa de distribució, tot i que no supera el valor de no aptitud (700 mg/L).

Els sulfats és troben de manera natural en nombrosos minerals (barita, guix, etc.) i l’origen dels sulfats es deu fonamentalment als processos de dissolució dels guixos, existents en terrenys com els de la nostra zona. La falta de pluges afecta directament aquesta dissolució. El paràmetre sulfats és un indicador de la qualitat de l’aigua que afecta la qualitat organolèptica (sabor i gust).

Tot i així, i atès que es supera el valor paramètric de 250 mg/L, es recomana no utilitzar l’aigua per a la preparació de biberons per a nadons.