Normatives i Ordenances

Informació sobre les normes urbanístiques del municipi d’Argelaguer

Modificació puntual NN SS referida a l’ampliació de l’àrea de serveis (St)