Subvencions

 • ANY 2020
 • ANY 2021
 • ANY 2022

  ÀREA D’ASSITENCIA I COOPERACIÓ
  Fons de cooperació Econòmica i Cultural

  MEDI AMBIENT
  Pla a l’Acció 2022 i 2023

  PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  La Diputació de Girona, en la Junta de Govern de data 3-05-2022, va aprovar la concessió en el marc de subvencions de polítiques de foment a la participació ciutadana 2022, la subvenció següent:

  * El consell que bull, pel poble que bull……………………..   2.844,47 €

  CULTURA
  Finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals, per pobles de fins a 500 habitants.

  • Manteniment de l’escola Montpalau. 2n cicle d’educació infantil i educació primaria.

   

  DIPSALUT
  Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022

  Un any més l’Ajuntament d’Argelaguer, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt01)
  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022 i l’import concedit ha estat de 4.246,16€.

  • Programa per lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) Insectes, mosquit tigre i rosegadors.  Subvenció de 2.435,41€.

  PRESIDÈNCIA
  Portada d’aigua des del nou dipòsit fins al C/ Til·lers

 • ANY 2023

  ÀREA D’ASSITENCIA I COOPERACIÓ
  Fons de cooperació Econòmica i Cultural

  DIPSALUT

  • Inversió als consultoris locals (SACI)
   El Consell Rector de Dipsalut en data 13-06-2023, ens va concedir una subvenció de 416,38 € per l’equipament mèdic del consultori (una unitat de diagnosi RI-FORNER, un otoscopi i un capsal oftalmoscopic)
  • Programes de Salut

  MEDI AMBIENT

  • La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 21 de març de 2023, va aprovar la concessió d’una subvenció de 1.203,88 € pel manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis.

  NOVES TECNOLOGIES

  La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 23-1-2024, va resoldre la convocatòria de les subvencions en especies de material informàtic pels ajuntaments de les comarques gironines, any 2023, i  a Argelaguer ens ha correspost:

  • 3 ORDINADORS PORTÀTILS   I  3 MONITORS
 • ANY 2024

  ÀREA D’ASSITENCIA I COOPERACIÓ

  MEDI AMBIENT

  COOPERACIO CULTURAL

  Aquest ajuntament ha sol·licitat una subvenció per finançar les despeses corrents i de manteniment de l’escola Montpalau en el marc de la convocatòria pel finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants.

  DIPSALUT