Presentació de l’Alcalde i Regidors

Argelaguer és un poble que no arriba als cinc-cents habitants, i això és meravellós. La nostra mida ens permet democratitzar moltes de les decisions que afecten el poble. Tan és així que  la implicació democràtica dels veïns ha permès crear un seguit de taules de treball per a gestionar i decidir des de temes d’urbanisme, a cultura o serveis. A través d’aquestes taules són els mateixos ciutadans que han agafat les regnes del poble. I és que no estem parlant d’un pressupost participatiu sinó d’una gestió horitzontal.

Però la participació i la implicació no és una cosa nova, Argelaguer ja vam ser pioners amb el Consell de Poble, que va suposar una llavor de la nova manera d’entendre gestió dels aspectes concrets emmarcats dins d’una visió comunal i co-responsable.