SOCIETAT DE CAÇADORS D’ARGELAGUER

Objectius, finalitat i activitats desenvolupades, per l’associacó:

Associació esportiva per practicar la caça en el terme municipal d’Argelaguer i finques veïnals. Creada el 1 de Setembre de 1973 per la junta directiva formada per: Josep Juanola Serrat, Josep Vilar Ventura, Joan Vilar Balateu, Francisco Vila Balateu, Salvi Masdeu Molar, Francico Abulí Badosa, Jaume Vilar i Ventura.

Es pot practicar la caça menor ( conill, perdiu, tudó, tord, becada ànec, …..) i la caça de mitja veda (guatlla, tudó, tórtora ).Es practica també la caça major (senglar) a diferencia de la caça menor aquesta està en expansió i en aquesta modalitat la societat de caçadors accepta l’ entrada de nous caçadors.

Els dies hàbils de cacera son: dimecres, dissabtes, diumenges i dies festius. La caça major es practica els diumenges i festius.

 

Àrea privada de caça nº: G-10118

Registrada a la Secretaria general de l’esport amb el número 10042 del registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

NIF o Nombre de registre al Registre General d’Associacions : G17559451

Representant: Climent Suñer Quer

President::Climent Suñer Quer

Portaveu: Climent Suñer Quer

Adreça: Carretera d’Olot, 61

Correu electrònic/ Telèfon: dorcaserrat@gmail.com

– Climent Suñer  Quer: 600 087 831

– Josep Dorca Serrat: 669 610 288

Nombre de socis: 26