Recollida selectiva amb el sistema de contenidors tancats

La targeta individual i l’aplicació mòbil

Durant el mes de gener de l’any 2022, es repartiran noves targetes individuals per obrir els contenidors. A més, amb les dades d’aquestes noves targetes es podrà configurar una nova aplicació mòbil que permetrà utilitzar aquests dos sistemes per obrir els contenidors: la targeta i l’app del mòbil. Cada casa-usuari, podrà utilitzar l’aplicació amb diferents telèfons.

Amb l’ús per part dels usuaris, l’aplicació anirà recollint dades, que hom podrà consultar sobre la seva gestió de residus i, més endavant es podrà consultar també amb el mòbil el calendari de recollida selectiva, tant de la deixalleria mòbil com dels voluminosos.

Per fer servir l’App mòbil, caldrà obtenir les vostres credencials (L’usuari i la contrasenya)

Els passos per fer-ho s’expliquen en el següent document:

Un cop aconseguides les credencials per poder utilitzar el mòbil podreu desbloquejar els contenidors tal com s’explica en aquest altre document: