ANY 2022

 • ÀREA D'ASSITENCIA I COOPERACIÓ
 • ESPORTS
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • CULTURA

  Finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals, per pobles de fins a 500 habitants.

  • Manteniment de l’escola Montpalau. 2n cicle d’educació infantil i educació primaria.
 • DIPSALUT

  Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022

  Un any més l’Ajuntament d’Argelaguer, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt01)
  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022 i l’import concedit ha estat de 4.246,16€.

 • PRESIDÈNCIA