OBRA PAVIMENTACIÓ I EMBELLIMENT DEL NUCLI HISTÒRIC D’ARGELAGUER

S’ha fet la licitació de l’obre mitjançant el procediment negociat amb publicitat, i l’oferta més ben valorada d’acord amb els criteris establerts en el Pla és la de l’empresa SALVADOR SERRA, SA. ACTA MESA SOBRE A ACTA MESA SOBRE B INF TÈCNIC VALORACIÓ ACTA MESA SOBRE C ACTA MESA VALORACIÓ

1 27 28 29 30 31