PRODAISA informa sobre els sulfats a l’aigua potable

L’Ajuntament d’Argelaguer informa que l’empresa PRODAISA, com a empresa gestora de l’aigua potable del municipi, és la responsable de realitzar el control de l’aigua subministrada i vetllar per la seva qualitat. Com a resultat de les analítiques periòdiques que realitza, PRODAISA informa que s’han detectat uns nivells de sulfats superiors al valor de referència (250 […]

1 2 3 4 31