Organigrama del govern i administració municipal

ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

IMG_0146

0001

Informació de contacte a sota:

alcade

Artur Ginesta Rambla (IPA)

Alcalde i responsable de l’àrea d’urbanisme

Contacte: alcalde@argelaguer.cat

Xevi Quintana Ricart (IPA)

Regidor de serveis, benestar i esports

Contacte: xeviquintana@argelaguer.cat

Oriol Mascaró Vidal (IPA)

Regidor de medi ambient i paisatge

Contacte: mediambient@argelaguer.cat

Núria Roig Bazan (IPA)

Regidora de participació ciutadana i Hisenda

Contacte: ciutadania@argelaguer.cat

Alba Cordonets

Contacte: albacordonets@argelaguer.cat

Jordi Buch 

Contacte: jordibuch@argelaguer.cat

Sergi Balateu 

Contacte: sergibalateu@argelaguer.cat